Arbeidsmarkt, Communicatie, Marktordening

Veelkleurig grijs: gezondheidseconomie in het licht van de vergrijzing

Polder, Johan

Ingeklemd tussen demografie en economie is gezondheidseconomie bij uitstek een grijs gebied. Maar wel veelkleurig grijs. Dat blijkt als de economische aspecten van volksgezondheid en zorg vanuit het perspectief van de vergrijzing worden belicht. Anders dan vaak wordt gedacht is namelijk de invloed van leeftijd op de zorgkosten beperkt. Vooral de nabijheid van overlijden blijkt bepalend te zijn. Daardoor vallen de kosten van de vergrijzing mee. Tegelijkertijd ontstaan er belangrijke vragen over de waardering van de hoge kosten aan het levenseinde in economische evaluaties. Deze vragen zijn van grote betekenis voor een brede maatschappelijke visie op preventie en zorg