Ontslag, Risico, Onderwijs

MKBA: toets of hulpmiddel in het milieubeleid

Kuik, Onno; De Boer, Joop

Maatschappelijke Kosten Baten Analyses (MKBAs) van milieubeleid krijgen veel belangstelling, mede getuige een themanummer dat het Tijdschrift voor Politieke Ekonomie hier vorig jaar aan gewijd heeft.
Volgens de auteurs blijven in de discussie over de toepassing van MKBAs bij milieubeleid echter twee belangrijke vragen onderbelicht, namelijk welke beleidsalternatieven gebruikt worden en de vertaling van de uitkomsten van MKBAs naar beleid. Hier gaan zij dan ook op in.