Financiele dienstverlening, pensioen en rechtvaardigheid

Het vertrouwen in de pensioensector - Trends en determinanten

Dalen, Harry van; Henkens, Kene

Het vertrouwen in het Nederlandse pensioenstelsel herstelt zich langzaam maar zeker van de gevolgen van de crisis, waarbij het vertrouwen in banken of verzekeringsmaatschappijen ver achter blijft bij dat van pensioenfondsen. Belangrijke factoren die het vertrouwen bepalen zijn in de ogen van Nederlanders stabiliteit en eerlijkheid. Deelnemers van pensioenfondsen alwaar pensioen-rechten zijn gekort, hebben aanzienlijk minder vertrouwen in hun fonds dan de deelnemers die zo een korting niet hebben meegemaakt. Het opheffen van de verplichte aansluiting bij pensioenfonds van de werkgever lijkt geen verstandige optie: deelnemers die uitstappen doen dit vooral uit onvrede over het eigen pensioenfonds. Het vertrouwen dat uitstappers hebben in bijvoorbeeld verzekeraars speelt hoegenaamd geen rol.