65 jaar CPB, ontwikkelingshulp, WK voetbal

Het CPB kan nog niet met pensioen

den Butter, Frank

Het Centraal Planbureau (CPB) vervult al sinds jaar en dag een sleutelrol als rekenmeester in de beleidsvoorbereiding in ons land. Deze rol zal het CPB ook na het bereiken van de 65-jarige leeftijd blijven vervullen. Berekening van de effecten van voorgestelde beleidsmaatregelen en het leveren van zo goed mogelijke voorspellingen van de Nederlandse economie zijn daarbij belangrijke taken. Daartoe is wel nodig een goede balans te houden tussen de praktische, op de toekomst gerichte relevantie van de analyse en benutting van nieuwe inzichten uit de internationale wetenschappelijke literatuur.