65 jaar CPB, ontwikkelingshulp, WK voetbal

Hernieuwde aandacht voor reproductieve gezondheid en onderwijsdeelname

de Jong, Eelke; Smits, Jeroen

Dit artikel behandelt de oorzaken van complicaties bij geboorten en de invloed van gezinsplanning op de onderwijsdeelname van kinderen. Uit een casestudie in een perifeer ziekenhuis concluderen we dat complicaties bij de geboorte van kinderen veel oorzaken hebben, waaronder: het te laat erkennen van de zwangerschap door meisjes jonger dan 18 jaar; het onvolledig verzamelen van medische gegevens door de eerstelijnspost; en het niet systematisch naleven van vaste routines in het ziekenhuis. Dit laatste komt doordat veel artsen maar tijdelijk aan het ziekenhuis zijn verbonden. De effecten van gezinsplanning op de onderwijsdeelname van kinderen is bestudeerd met behulp van een econometrische analyse van de gegevens van ruim 100.000 kinderen. Hieruit blijkt dat kinderen minder vaak naar school gaan als het aantal kinderen groot is, de tijd tussen de opeenvolgende geboorten kort is en er een zwangere vrouw in het gezin is.