Een strijdlustige juffrouw: E.C. van Dorp (1872 – 1945) de eerste vrouwelijke econoom van Nederland

Martin Fase

Dit artikel gaat over dr. E.C. van Dorp die vaak wordt beschouwd als de eerste vrouwelijke econoom van Nederland. Ze was deelnemer aan het economisch debat van haar tijd en vruchtbaar publiciste. Maar ze was ook op andere maatschappelijke terreinen actief; zo was ze voor de vrijzinnig liberalen lid van de Tweede Kamer. Naast haar vele geschriften gaat in deze bijdrage de aandacht in het bijzonder uit naar haar monografie over de kapitaaltheorie en lonen. Dit boek lijkt een breuk in het toenmalige traditionele Nederlandse economische denken.