Arbeidsmarkt, Communicatie, Marktordening

Een afwegingskader voor marktwerking in semi-publieke sectoren

Blokland, Delroy

Dit artikel bespreekt de verschillende wijzen waarop in (semi-) publieke sector de werking van het marktmechanisme kan worden nagebootst: prestatievergelijking, prestatiecontracten, aanbesteding en vraagsturing. Door verschillende sectoren af te lopen worden concrete voorbeelden gegeven van deze vormen van (quasi-) marktwerking en een afwegingskader ontwikkeld om vast te stellen welke vorm van marktwerking in welke sector het best tot zijn recht komt.