65 jaar CPB, ontwikkelingshulp, WK voetbal

Brood of spelen? Kosten-batenanalyse van het WK Voetbal in Nederland

de Nooij, Michiel; van den Berg, Marcel; Koopmans, Carl

Uit ex post analyses van grote sportevenementen blijkt dat de baten voor de organiserende landen van tevoren vaak sterk overschat zijn. De organiserende sportbond krijgt een groot deel van de opbrengsten (tickets, uitzendrechten, marketing), terwijl de kosten grotendeels zijn voor het organiserende land. Niettemin concurreren kandidaatlanden fel om een EK, WK of Olympische Spelen te mogen organiseren. Deze paradox maken we zichtbaar met een kosten-batenanalyse van het WK Voetbal 2018 in Nederland en België. Daaruit blijkt dat nationale trots en plezier een prijs hebben. Tevens blijkt een goede ex ante studie nodig te zijn om de balans zichtbaar te maken tussen het organiseren van een sportevenement en de kosten ervan.