Ontslag, Risico, Onderwijs

Ambitie en voorzichtigheid in het economisch beleid

Don, Henk

Hoe kan de overheid in haar begrotingsbeleid de pijn van financiële tegenvallers voorkomen? Hoe ambitieus moet de overheid zijn bij het stellen van doelen voor het toekomstig saldo van overheidsfinanciën? Dit artikel gaat nader in op deze, gerelateerde vragen, zowel algebraïsch als middels een terugblik op het gevoerde begrotingsbeleid van de overheid in het (recente) verleden. Bovendien geeft de auteur een taxatie van de voorzichtigheidsmarge en het ambitieniveau van het huidige kabinet.